Rejon - Krosno

Klasztor oo. Franciszkanów

ul. Franciszkańska 5,
Krosno

Lider

Bartek Polak

Liczba członków

7

Rejon MSR Krosno

Spotykamy się regularnie raz w miesiącu. Podczas spotkania dzielimy się swoimi wyzwaniami, które realizujemy w ramach kodeksu honorowego MSR. Każdego miesiąca organizujemy w Krośnie mszę w intencji i za mężczyzn, po mszy jest spotkanie dla zainteresowanych, gdzie można się więcej dowiedzieć czym jest MSR, na czym polega praca na wyzwaniach kodeksu MSR, dzielimy się wówczas swoimi świadectwami. Oprócz pracy w kodeksie realizujemy się również w formie wyjazdów integracyjnych, gdzie rozwiajmy się w oparciu o świadectwa i doświadczenia innych członków MSR. Od dwóch lat organizujemy Ekstremalną Drogę Krzyżową, która jest swoistym dzieckiem MSR. Żyjemy na wyzwaniach stawianych sobie i dajemy świadectwo prawdziwego mężczyzny!