Rejon - Istebna

Planeta Ziemia

Istebna

Lider

Stanisław Michałek

Liczba członków

Rejon MSR Istebna

Czy mężczyzna może być pobożny? Na czym polega męska postawa chrześcijanina? Kilku zapaleńców postanowiło zadać sobie trud, by odpowiedzieć na to pytanie. Zaprosili mężczyzn, by wspólnie tworzyć to dzieło. Z tego powstała latem inicjatywa Męskiej Wyprawy, a w październiku 2017 Męskiego Wieczoru z Mszą Świętą i różańcem.

 

A obecnie :

MĘSKA STRONA RZECZYWISTOŚCI Istebna

CEL -ZBAWIENIE , POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, SAMOROZWÓJ, WSPARCIE. 

Wymagania:
- 100 % obecności (2 nieobecności bez usprawiedliwienia zatwierdzonego przez Lidera= wyrzucenie z MSR) terminy ustalone odpowiednio wcześnie tak aby wszystkim pasowało (około 9 spotkań w roku)
- 2 godziny sportu tygodniowo
- codzienna modlitwa 
- wyzwanie miesięczne, z których rozliczamy się na spotkaniach miesięcznych , spotkania rozpoczynamy mszą świętą. 
- służba na cele społeczne 12 h (jedno ze spotkań ) oraz 12h na cele MSR
- przejście w SAMOTNOŚCI EDK