Idea Męskiej
Strony Rzeczywistości

MSR to część Wspólnoty Indywidualności Otwartych, której założycielem i duszpasterzem jest ks. Jacek Stryczek. Jest wspólnotą mężczyzn i drogą wszechstronnego rozwoju męskości, która prowadzi do zmiany jakości życia.

MSR to styl życia, którego podstawą jest chęć wspólnego rozwoju i poszukiwanie prawdy w oparciu o lekturę Ewangelii.

W proponowanym przez nas modelu wszechstronnego rozwoju męskości, wypracowanym przez lata prób i poszukiwań, odnajdzie się każdy mężczyzna gotowy do podejmowania wyzwań i przekraczania siebie.

Kodeks honorowy

Nasze życie opieramy na 4 podstawowych wartościach Kodeksu honorowego:

Siła
 • regularnie uprawiam ćwiczenia fizyczne
 • pracuję nad słabościami własnego ciała
 • podejmuję ekstremalne wyzwania

Siła

Odpowiedzialność
 • realizuję cele, które sobie postawiłem
 • przyjmuję mężnie konsekwencje swoich decyzji
 • pracuję na rzecz innych
 • jestem filantropem

Odpowiedzialność

Mądrość
 • słucham innych
 • czytam to, co mnie prowadzi do prawdy
 • rozważam skierowane do mnie Słowo Boże
 • dyskutuję o ważnych sprawach
 • poznaję po owocach słuszność/trafność/wartości moich decyzji i wyciągam wnioski

Mądrość

Honor
 • dotrzymuję danego słowa
 • hołduję wartości czystości przedmałżeńskiej/małżeńskiej
 • wypełniam obowiązki stanu
 • jestem gotowy poświęcić się sprawom najwyższej wagi

Honor

Wszechstronny rozwój

Jako wszechstronny rozwój rozumiemy nieustanną pracę nad sobą oraz stawianie sobie wyzwań w 5 obszarach:

 • sport
 • modlitwa
 • służba
 • relacje
 • życie zawodowe

Sport

Życie zawodowe

Modlitwa

Służba

Relacje