Rejon - Franknowo-Jeziorany

Szkoła Podstawowa we Franknowie

Franknowo 20,
Jeziorany

Lider

Włodek Suchocki

Liczba członków

9

Rejon MSR Franknowo-Jeziorany

Spotykamy się raz w miesiącu w Szkole Podstawowej we Franknowie. W czasie spotkań poznajemy zasady Kodeksu Honorowego MSR, wspólnie się modlimy, dyskutujemy i podejmujemy wspólne wyzwania. Organizujemy wspólne wyprawy. W ramach rozwoju siły morsujemy dwa razy w tygodniu w sezonie zimowym.